De blog ove orthopedie

Orthopedie helpt u terug soepel en pijnvrij te bewegen

Niets is zo vervelend als bij iedere beweging pijn en ongemakken te ondervinden. Het hindert niet alleen de bewegingsvrijheid, het heeft een weerslag op uw hele algemeen welbevinden. Geen enkele reden om hiermee te blijven rondlopen, en gelukkig hoeft dat ook niet.

Wat is orthopedie?

Een orthopeed is een medicus die zich gespecialiseerd heeft in het bewegingsapparaat. Het gaat hier dus om alle botten, spieren, gewrichten en pezen van het menselijk lichaam waaraan u last ondervindt om welke reden dan ook. Zowel aangeboren afwijkingen die last veroorzaken als een acuut trauma behoren tot het vakgebied van de orthopeed of orthopedisch chirurg. In de meeste gevallen zal u door uw eigen arts doorverwezen worden naar orthopedie.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Om een goede behandeling te kunnen opstarten, is het belangrijk dat uw orthopeed een zo volledig mogelijk beeld heeft van u en uw klachten. Hiervoor zal hij eerst in gesprek gaan met u en een lichamelijk onderzoek uitvoeren en eventuele bijkomende onderzoeken aanvragen zoals een echo, röntgenfoto of MRI. Dit vormt dan de basis voor het opmaken van een specifiek behandelplan. Hoe lang die behandeling zal duren, valt nooit te voorspellen. Sommige patiënten zijn al gebaat bij enkele sessies, voor andere patiënten spreken we van weken of zelfs maanden behandeling al naargelang de aard en de intensiteit van de klachten.
In de behandeling zelf kunnen we twee grote groepen onderscheiden, de operatieve en de niet-operatieve behandelingen. Niet-operatief gaat men door middel van pijnstilling en het voorschrijven van rust de pijn bestrijden, eventueel samen met oefeningen bij de fysiotherapeut. Bij een operatieve behandeling zal men de schade herstellen, protheses plaatsen of een kijkoperatie uitvoeren, uiteraard ook met de bedoeling de pijn tegen te gaan.
Als onderdeel van de behandeling zult u ook oefeningen en technieken aangeleerd krijgen om dergelijke ongemakken in de toekomst te vermijden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan goede manieren om te zitten en het tillen van lasten die minder belastend voor de rug zijn. Ook voor sporters kunnen aangepaste technieken aangeleerd worden om blessureleed te vermijden.

Welke resultaten mag u verwachten?

Na het volgen van de behandeling en het naleven van de preventieve tips zou u aanzienlijk minder pijn moeten ervaren in combinatie met een grotere soepelheid en bewegingsvrijheid. Helaas zullen bepaalde pijnen niet volledig kunnen weggenomen worden, bijvoorbeeld pijn ten gevolge van artrose, het zal wel beter te verdragen zijn.
U mag van uw orthopeed verwachten dat hij u doorverwijst naar een andere discipline waarmee hij samenwerkt om tot optimale resultaten te komen, dit kan een fysiotherapeut of sportarts zijn.


Delen